PROGRAM

Etter fristen for innsendelse av bidrag har gått ut vil dere få tilsendt oversikt over når dere skal ha deres intervju. Det gjennomføres intervju i hver kategori dere er påmeldt i, med noen unntak. Les mer her. Intervjuene er på 10 - 15 minutter, og bedriftene må være tilgjengelig på oppsatt tidspunkt.

MANDAG 15. MARS
08.00 - 16.00
Digitale intervjuer i følgende kategorier:
Beste markedsføring, Innovasjonsprisen og Beste HR-bedrift
TIRSDAG 16. MARS
08.00 - 16.00
Digitale intervjuer i følgende kategorier:
Beste yrkesfaglige bedrift, Bærekraftprisen og UE Alumnis lederskapspris
ONSDAG 17. MARS
08.00 - 16.00
Digitale intervjuer i følgende kategorier:
Spleiselagets regnskapspris, Beste samarbeid med næringslivet og Beste sosiale entreprenør
TORSDAG 18. MARS
08.00 - 16.00
Digitale intervjuer i følgende kategorier:
Størst verdiskapingspotensial, Jord-fjord-bord-prisen og Beste Ungdomsbedrift
FREDAG 19. MARS
08.00 - 16.00
Digitale intervjuer i følgende kategorier:
Potensielle oppfølgingsspørsmål med juryen
MANDAG 22. MARS
08.00 - 16.00
Digitale intervjuer i følgende kategorier:
Potensielle oppfølgingsspørsmål med juryen
ONSDAG 24. MARS
10.00 - 11.00
Digital premieutdeling
For region Akershus
Digital premieutdeling
For region Buskerud
Digital premieutdeling
For region Østfold
Digital premieutdeling
Felles premieutdeling for Beste Ungdomsbedrift i alle tre regionene
14.30 - 15.00
11.30 - 12.30
13.00 - 14.00