PROGRAM
5. Mars 2020 - Vikersund Hoppsenter
08:00 - 09:45
09:00 - 09:45
10:00 - 10:25
10:30 - 15:00
10:30 - 13:15
11:30 - 12:30
12:00 - 12:30
15:00 - 15:30
15:45 - 17:00
Oppmøte og rigging av utstillingene

Alle Ungdomsbedrifter må registrere seg ved ankomst, senest klokken 09.30.

Deltakere i Beste regnskap må levere regnskap/bilag senest 09.30

Dommerbrief
For de som skal juryere under mesterskapet.
Lett bevertning fra 08:30
Åpning av Fylkesmesterskapet 2020
Velkommen og premieutdeling i forhåndsjuryerte kategorier:​
 • Beste markedsføring

 • Beste forretningsplan

 • Beste reklamefilm

Åpen utstilling for Ungdomsbedriftene
Juryen og andre besøker utstillingene.
Pitch/presentasjoner - Beste Ungdomsbedrift
Gjelder kun de som deltar i kategorien"Beste Ungdomsbedrift"
Lunsj
Inkludert for dommere og lærere
Elever sørger for egen mat (åpen kantine)
Foredrag om Entrepreneurial Skills Pass
For alle lærere v/ UE Norge
Nedrigging av utstillinger
Møt ved scenen 15:40
Premieutdeling
Fra scenen
 • Kåring av Instagram-konkurranse

 • Beste regnskap

 • Beste salgs- og servicebedrift

 • Beste sosiale entreprenør

 • Bærekraftprisen

 • Beste HR-bedrift

 • Beste håndverk

 • Beste utstilling

 • Beste yrkesfaglige Ungdomsbedrift

 • Beste innovasjon

 • Publikumsprisen

 • Beste Ungdomsbedrift

Det vil bli fotografert og filmet under arrangementet.
Bildene og filmene som blir tatt under Fylkesmesterskapet vil bli brukt i markeds- og kommunikasjonsarbeid i sosiale medier, pressemeldinger, nettsaker etc som er relevant for Ungt Entreprenørskap Viken, Ungt Entreprenørskap Norge og øvrige fylkesorganisasjoner. 
 
Ønsker du reservere deg fra å bli fotografert eller filmet under arrangementet må du gi beskjed til Daniel H. Carlsen: dc@ue.no Lurer du på mer om dette, sjekk ue.no/personvern.
ADKOMST OG PARKERING
Vikersund Hoppsenter, Heggenåsen 60, 3370 Vikersund
Parkering er gratis.