PROGRAM
Norges Varemesse, Hall A+B
31. MARS
15:00 - 21:00
Rigging av stand
Alle kan rigge opp sine stander i dette tidsrommet.
Panelintervju og scenepresentasjon for deltakere i konkurransen Beste Ungdomsbedrift
Gjelder kun de som er påmeldt i konkurransen "Beste Ungdomsbedrift".
Oversikt over scenepitchene kommer i mars
Oversikt over panelintervju kommer i mars
1. APRIL
08:00 - 09:45
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 14:15
11:00 - 16:00
11:15 - 14:00
15:00 - 16:00
17:00 - 18:00
Rigging av utstillingene
For elev- og ungdomsbedrifter som deltar.
Jurymøte
For de som skal juryere under mesterskapet.
Åpning av Fylkesmesterskapet 2020
Velkommen og prisutdeling i forhåndsjuryerte klasser.​
Åpen utstilling for elevbedrifter
Juryen og andre besøkende besøker utstillingene.
Åpen utstilling for ungdomsbedrifter
Juryen og andre besøkende besøker utstillingene.
Presentasjoner for Beste Elevbedrift
Gjelder kun de som deltar i konkurransen "Beste Elevbedrift"
Oversikt over scenepresentasjonene kommer i mars
Prisutdeling for elevbedriftene
Ved hovedscene
Prisutdeling for ungdomsbedriftene
Ved hovedscene