Info om konkurransene og kriterier
For å lese mer om hvilke konkurranser elev- og ungdomsbedriftene kan delta i, kan dere laste ned heftet "Konkurranser og kriterier" under. Husk å lese gjennom hva de ulike konkurransene innebærer før dere melder dere på, det er ikke nødvendigvis slik at alle må delta i alle konkurranser. Pass også på å skille mellom elevbedrift og ungdomsbedrift. 
For Ungdomsbedrifter (videregående skole): 
For Elevbedrifter(ungdomsskole): 
Innlevering av bidrag
For deltakelse i flere av konkurransene krever det innsendelse av dokumentasjon/materiell. Alle bidragene til konkurransene lastes opp via linkene under hver konkurranse. Ikke lukk siden hvis den bruker tid på å laste. Det vil bli sendt ut en felles bekreftelse på hvilke konkurranser dere har sendt inn bidrag til når fristen er ute.

Viktig info! Alle bidragene MÅ leveres i PDF og navngis som følger:

“Navn på konkurranse_Navn på EB/UB”  
Eks. “Beste logo_Care UB”

 

For presentasjoner til konkurransen “Beste elevbedrift” og "Beste ungdomsbedrift" kan dere bruke/laste opp PDF, PowerPoint, lydfil, filmfil etc. Viktig info: filer som lages på Mac, Keynote, Prezi eller presentasjoner laget i Google Slides må lagres og sendes inn som PDF. Dette er for at vi skal kunne åpne dokumentet. 

Påmelding
For ungdomsbedrifter (elever på videregående), meld dere på her innen 3. februar:
https://ue2.wufoo.com/forms/ka9w35s1ak6az1/ (Påmeldingen er nå stengt)
For elevbedrifter (elever på ungdomsskole), meld dere på her innen 3. februar:
Frist for innlevering er 2. mars, unntatt Spleiselagets regnskapspris og presentasjon til Beste UB som er 18. mars.
FOR UNGDOMSBEDRIFTER

1.

Beste kundeopplevelse på nett

Beskrivelse på maks to sider, innen 2. mars.

INNLEVERING HER / Fristen er ute

2.

Beste forretningsplan

Beskrivelse på maks 12 sider, innen 2. mars.

INNLEVERING HER / Fristen er ute

3.

Bærekraftprisen

Beskrivelse på maks én side, innen 2. mars.

INNLEVERING HER / Fristen er ute

6.

"Best in Business"

Beskrivelse på maks én side, innen 6. mars.

INNLEVERING HER

7.

Beste yrkesfaglige bedrift

Beskrivelse på maks én side, innen 2. mars.

INNLEVERING HER / Fristen er ute

11.

Spleiselagets regnskapspris

Regnskapspermen, innen 18. mars.

INNLEVERING HER

13.

Beste samarbeid med næringslivet

Beskrivelse på maks én side, innen 2. mars.

INNLEVERING HER / Fristen er ute

14.

Beste Ungdomsbedrift

Delårsrapport: INNLEVERING HER Fristen er ute.

Presentasjon: INNLEVERING HER innen 18. mars.

FOR ELEVBEDRIFTER
Frist for innlevering for Beste logo og Beste reklamefilm er 2. mars. SoMe-prisen er 3. februar og presentasjon til Beste Elevbedrift er 18. mars.

1.

Beste logo

Logohefte som oppfyller kriteriene innen 2. mars

INNLEVERING HER / Fristen er ute

2.

Beste reklamefilm

Mellom 20 - 60 sekunder, i mp4, MOV eller AVI.

INNLEVERING HER / Fristen er ute

3.

SoMe-prisen

Leveres sammen med påmeldingen innen 3. februar.

INNLEVERING HER / Fristen er ute

11.

Beste Elevbedrift

Presentasjonen dere vil bruke innen 18. mars

INNLEVERING HER