Info om konkurransene og kriterier
For å lese mer om hvilke konkurranser ungdomsbedriftene kan delta i, kan dere laste ned heftet "Påmelding og konkurranser" under. Husk å lese gjennom hva de ulike konkurransene innebærer før dere melder dere på. Vi anbefaler dere å velge dere ut noen konkurranser dere ønsker å fokusere på, i stedet for å melde dere på i alle. Dette letter arbeidet for både dere og oss, og dere får bedre tid til å spisse dere inn mot de konkurransene dere velger dere. Alle bedriftene skal inn til intervju, som vil si at jo flere konkurranser dere melder dere på i - jo flere intervjuer må dere gjennom.
Sist oppdatert 08.02.2021.
Påmelding
Fristen for påmelding gikk ut 1. februar 2021. Ta kontakt med ditt regionskontor for etterpåmelding eller annen info. 
Innlevering av bidrag

For å delta i konkurransene, må en ungdomsbedrift i forkant og innen fristen som er satt sende inn:
A.    En videopitch (maks 2 minutter). 
B.    Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften (gjerne med produktet). Det er lov å laste opp flere bilder.
C.    Skriftlig materiell tilpasset per konkurranse.

Hvis dere skal delta i flere konkurranser må alle bidragene lastes opp samtidig. Hvis dere har levert feil bidrag eller ønsker å rette opp i noe må dere sende inn hele skjemaet på nytt. 

Videopitchen og bildet er lik for alle konkurranser. I videopitchen skal dere presentere ungdomsbedriften og produktet deres.

NB: alt innsendt materiell (skriftlig, video og bilde) kan brukes eksternt både av Ungt Entreprenørskap og våre samarbeidspartnere. Dersom det er elever som har reservert seg mot film og bilde, bør ikke disse bli eksponert i materiell som sendes inn.

Alle bidragene til konkurransene lastes opp via bidragslinken under eller i konkurranseheftet. Videopitchen må være lastet opp på youtube, og linken legges ved i påmeldingsskjemaet. Det vil bli sendt ut en bekreftelse på hvilke konkurranser dere har sendt inn bidrag i når fristen er ute.

 

Viktig info! Alle skriftlige bidrag lagres i PDF og navngis som følger:

“Navn på konkurranse_Navn på UB”  
Eks. “Samarbeid med næringslivet_Care UB”

Fristen er ute!