PROGRAM
MANDAG 15. MARS
08.00 - 16.00
Digitale intervjuer i følgende kategorier:
Beste markedsføring, Innovasjonsprisen og Beste HR-bedrift
TIRSDAG 16. MARS
08.00 - 16.00
Digitale intervjuer i følgende kategorier:
Beste yrkesfaglige bedrift, Bærekraftprisen og UE Alumnis lederskapspris
ONSDAG 17. MARS
08.00 - 16.00
Digitale intervjuer i følgende kategorier:
Beste regnskap, Beste samarbeid med næringslivet og Beste sosiale entreprenør
TORSDAG 18. MARS
08.00 - 16.00
Digitale intervjuer i følgende kategorier:
Størst verdiskapingspotensial, Jord-fjord-bord-prisen og Beste Ungdomsbedrift
FREDAG 19. MARS
08.00 - 16.00
Digitale intervjuer i følgende kategorier:
Potensielle oppfølgingsspørsmål med juryen
MANDAG 22. MARS
08.00 - 16.00
Digitale intervjuer i følgende kategorier:
Potensielle oppfølgingsspørsmål med juryen
ONSDAG 24. MARS
11.00 - 12.00
Digital premieutdeling
For region Akershus
Digital premieutdeling
For region Buskerud
Digital premieutdeling
For region Østfold
Digital premieutdeling
Felles premieutdeling for Beste Ungdomsbedrift i alle tre regionene
15.30 - 16.00
12.30 - 13.30
14.00 - 15.00