Info om konkurransene og kriterier
Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter (FMUB) og Fylkesmesterskapet for Elevbedrifter (FMEB) har som kjent blitt avlyst i fysisk form pga. COVID-19. Selv om det fysiske arrangementet er avlyst kjører vi nå digital drakt. Ungdommene som skulle deltatt skal nå få muligheten til å konkurrere likevel og vise frem bedriftene sine. Vi skal selvsagt kåre fylkets beste elev- og ungdomsbedrifter på tross av denne situasjonen. Last ned våre nye infohefter under, hvor all info om kriterier og om hvilke konkurranser som enda gjelder.
For Ungdomsbedrifter (videregående skole): 
For Elevbedrifter(ungdomsskole): 
For at vurderingsgrunnlaget skal bli bedre og mer rettferdig ønsker vi nå at elevene sender inn en videopitch på inntil tre minutter i konkurransene (Ikke de som er forhåndsjuryert).  Om det er noen av bedriftene som ikke har meldt seg på i de gitte konkurransene men fortsatt ønsker å delta, så åpner vi for dette nå. Sjekk frister for innsendelse under eller i konkurranseheftet.
Innlevering av bidrag
Alle bidragene til konkurransene lastes opp via linkene under hver konkurranse, eller via linkene i konkurranseheftet. Ikke lukk siden hvis den bruker tid på å laste, spesielt hvis dere har flere filer som lastes opp samtidig. Mange av pitchene dere skal laste opp kan ofte være store filer. Vær tålmodige. Det vil bli sendt ut en bekreftelse på hvilke konkurranser dere har sendt inn bidrag i når fristen er ute.

Viktig info! Alle bidragene må navngis som følger:

“Navn på konkurranse_Navn på EB/UB”  
Eks. “Beste grønne entreprenør_Care UB”

 

Er filene for store til å lastes opp i mappen kan de sendes via www.wetransfer.com til akershus@ue.no.

 

Hvis bedriftene ikke leverer inn videopitch i de konkurransene de har meldt seg på i, vil dette si at de meldes av konkurransen og det skriftlige bidraget vil heller ikke bli vurdert i de tilfellene hvor det er levert inn.

FOR UNGDOMSBEDRIFTER

3.

Bærekraftprisen

Videopitch på maks tre minutter innen 18. mars

INNLEVERING HER (Fristen er ute)

6.

"Best in Business"

Videopitch på maks tre minutter innen 27. mars.

INNLEVERING HER (Fristen er ute)

7.

Beste yrkesfaglige bedrift

Videopitch på maks tre minutter innen 27. mars.

INNLEVERING HER (Fristen er ute)

11.

Spleiselagets regnskapspris

Regnskapspermen, innen 18. mars.

INNLEVERING HER (Fristen er ute)

13.

Beste samarbeid med næringslivet

Videopitch på maks tre minutter innen 27. mars.

INNLEVERING HER (Fristen er ute)

14.

Beste Ungdomsbedrift

Videopitch på maks tre minutter innen 27. mars.

INNLEVERING HER (Fristen er ute)

FOR ELEVBEDRIFTER

9.

Beste grønne entreprenør

Videopitch på maks tre minutter innen 27. mars.

INNLEVERING HER (Fristen er ute)

10.

Beste sosiale entreprenør

Videopitch på maks tre minutter innen 27. mars.

INNLEVERING HER (Fristen er ute)

11.

Beste Elevbedrift

Videopitch på maks tre minutter innen 27. mars.

INNLEVERING HER (Fristen er ute)