Jury FMSB

I vinduet under kan du se juryen for fylkesmesterskapet for studentbedrifter i Viken.