Info til "Beste Ungdomsbedrift"

Ungdomsbedriften har tre verktøy/arenaer hvor den får vist seg fram for juryen (se konkurransekriterier for detaljer):
(1) Delårsrapport eller forretningsplan
(2) Pitch for dommere og publikum
(3) Intervju ved stand

Pitch/presentasjoner holdes i et lukket rom for jury (lærer har adgang).

Dere sender inn presentasjonene i forkant (frist 27.02) og vi legger filene klar på en egen presentasjons-PC.

Oversikt over presentasjonstider: