Info om Beste Ungdomsbedrift

Delårsrapport, scenepresentasjon (PITCH) og stand (intervju og salgssamtale) er arenaene juryen har for å kåre vinneren i beste ungdomsbedrift. 

 • Innlevering av delårsrapport (senest onsdag 12. februar)

 • 2 minutters scenepitch (send inn PowerPoint senest onsdag 4. mars)

 • Salgssamtale ved stand

Se konkurranseregler for mer informasjon om kriterier i konkurransen beste ungdomsbedrift. ​

11:45 - 12:00

Tid

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Ungdomsbedrift

Buttons UB

EcoAds UB
HelmetLock UB
LevelUp UB
Happy Eggs UB
TacoTeip UB
StopPlastic UB
SeaStraw UB
Free Hand UB
TecnoWash UB
Very Berry UB
LupoNero UB
StainEx UB
MAAL UB
Multitech UB
WoolWood UB
Asap UB
Pant UB
Honninglys UB
Reverse UB

Skole

Halden vgs
Frederik II vgs
Glemmen vgs
Greåker vgs
Kalnes vgs
Tomb vgs
Hans Nielsen Hauge vgs
Frederik II vgs
St. Olav vgs
Tomb vgs
Kalnes vgs
St. Olav vgs
Hans Nielsen Hauge vgs
Frederik II vgs
Glemmen vgs
Tomb vgs
Hans Nielsen Hauge vgs
Halden vgs
Halden vgs
Frederik II vgs

PAUSE

13:00 - 14:00

Tid

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Ungdomsbedrift

Greenpoint UB
LKM UB
PriMat UB
Reclo UB
Barnebursdag UB
Porsnes Trykkeri vg2 UB
Salat Slasher UB
Mental Health Helpers UB
RusseKluss UB
Slang UB
Green Scan UB
Natures Colors UB
Skolegenser UB

 

Skole

Hans Nielsen Hauge vgs
Tomb vgs
Hans Nielsen Hauge vgs
Halden vgs
Kalnes vgs
Halden vgs
Hans Nielsen Hauge vgs
Mysen vgs
Halden vgs
Tomb vgs
Halden vgs
Frederik II vgs
Halden vgs

Scenepresentasjonen (PITCH) varer i maksimalt 2 minutter og foregår på scene foran publikum. 

Dere har 5 trådløse mikrofoner, og styrer selv deres PowerPoint presentasjon fra scenen. 

Når det er 15 sekund igjen vil det vises et gult ark, og når dere har brukt opp tiden vises et rødt ark. 

Formkrav til delårsrapporten

Som en del av konkurransen "Beste Ungdomsbedrift" må det utarbeides en delårsrapport. Delårsrapporten er et skriftlig dokument over alt arbeidet dere har gjort det første halvåret. Delårsrapporten gir alle ansatte en fin oversikt over hva dere faktisk har fått til og skal dermed gi mulighet for refleksjon over hva dere er fornøyd med, og hva dere kan ønske annerledes. Planer for resten av halvåret slik som budsjetter, produktutvikling og markedsplan legges også inn. Dette er formkravene til delårsrapporten:

Forsiden (omslaget) skal inneholde:

 • Ungdomsbedriftens navn.

 • Navnet på skolen ungdomsbedriften er knyttet til.

 • Årstall for når ungdomsbedriften er i drift.

 • Navn på mentor og mentors arbeidsplass.

 • Navn på ansvarlig lærer

Første side er en oppsummering og skal inneholde følgende momenter:

 • Bedriftens navn

 • Forretningsidé, formål/visjon

 • Produkt

 • Økonomiske nøkkeltall

 • Oppsummering av bedriftens aktiviteter

 • Innholdsfortegnelse

Delårsrapporten skal for øvrig inneholde informasjon om:

 • Alle ansvarsområder som finnes i ungdomsbedriften

  • Daglig ledelse

  • Produksjon, service og innkjøp

  • Salgs- og markedsområdet

  • Personal- og bedriftsadministrasjon

 • Økonomi

  • Resultatregnskap

  • Balanse

  • Likviditetsrapport

 • Samarbeid med mentor, næringsliv og nettverk

 • Læringseffekt

 • Potensial på lang sikt