HMS-rutiner for Fylkesmesterskapet 2020
Christer Engström
Mobil: +47 915 56 446
HMS-ansvarlig på Fylkesmesterskapet 2020 er:
Pressekontakt: Kathrine Tallis, tlf. +47 908 70 596
FØRSTEHJELP​
 • Ved alvorlige tilfeller, ring 113! (ring også om du er i tvil – de sitter på unik kompetanse).

 • Førstehjelpsutstyr finnes i infodisken. Ta kontakt der ved behov 
   

BRANN
 • Det er flere nødutganger fra Rakkestadhallen. Ved brann skal alle umiddelbart bevege seg ut av hallen. 

FYSISKE SKADER
 • HMS-ansvarlig varsles, og følger opp involverte parter.

 • HMS-ansvarlig utpeker en person som kontaktperson gjennom hele prosessen

 • Lærer skal kontaktes.

 • Dersom alvorlige skader, ring lege eller 113. 
   

ALKOHOL/RUS
 • Fylkesmesterskapet er et rusfritt arrangement.

 • Dersom alkohol/rus-inntak oppdages: Arrangør varsles, og følger opp involverte parter.

 • Ansvarlig lærer og rektor skal varsles.

 • Eleven blir utvist umiddelbart og lærer følger opp resten av gruppa. 
   

KONFLIKTER/SLOSSING
 • Nærmeste UE-ansatt tar tak i situasjonen. Lærer skal varsles.

 • Vurder situasjonen og bruk "sunn fornuft" i eventuell inngripen/varsling av vakter/politi. 
   

OVERGREP
 • Ved overgrep eller mistanke om overgrep, kontakt G4S og følg deres instrukser.

 • HMS-ansvarlig varsles, og følger opp involverte parter.

 • HMS-ansvarlig utpeker en person som kontaktperson gjennom hele prosessen. 
   

AVFALL/SØPPEL
 • Det er satt ut store containere på utsiden av Rakkestadhallen der all søppel kastes i!
   

KORONAVIRUS
 • Her finner du mer informasjon om hvordan vi i Ungt Entreprenørskap håndterer koronavirus på våre arrangement.