OFTE STILTE SPØRSMÅL
Det oppstår ofte mange spørsmål knyttet opp mot fylkesmesterskapet, og her har vi prøvd å svare på de som ofte kommer. Lurer du fortsatt på noe? Ta kontakt med kontaktpersonen i din region ved å klikke her.
Skal alle Elevbedrifter intervjues?
Nei. Etter at påmeldingsfristen har løpt ut vil en lokal jury i hver region (Akershus, Buskerud og Østfold) vurderer alle bidragene som er sendt inn, og nominere et antall Elevbedrifter til en felles fylkesfinale for hele Viken. Elevbedriftene som går til fylkesfinale kontaktes for intervju på Zoom med juryen i den aktuelle kategorien. I kategoriene Beste logo og Beste reklamefilm gjennomføres ikke intervjuer, men juryen vurderer på bakgrunn av innsendt materiell. Dersom dere har meldt dere på å flere kategorier kan det hende at dere blir invitert til flere intervjuer. ​Finalistene får beskjed 7. april om når de skal møte til intervju. Alle juryintervjuene blir gjennomført mandag 12. april.
Hva er en pitch?
I mange av kategoriene skal dere levere en pitch med maksimum lengde på 3 minutter. Se tips til pitch på vår Tips&triks-side!
  • En pitch er en kort, selgende muntlig og visuell presentasjon.
  • Pitchen kan gjerne være en film der elevene presenterer sin Elevbedrift på en god måte.
  • Gjennom pitchen bør Elevbedriften vise tydelig hvordan bedriften oppfyller kriteriene i den aktuelle kategorien. Det kan derfor være lurt å levere en egen, tilpasset pitch i hver kategori dere skal delta i.
Hva vinner man?
I hver kategori vil det kåres 1, 2 og 3. plass. Premiene er 1500kr for 1. plass, 1000kr for 2. plass og 500kr for 3. plass.
Hvor mange kategorier kan vi melde oss på i?

Dere kan melde dere på i så mange kategorier dere vil, men husk at dere bør sende inn tilpasset materiell (pitch og beskrivelse) i hver kategori. Vi anbefaler dere å velge dere ut noen kategorier dere ønsker å fokusere på, i stedet for å melde dere på i alle. Dersom dere går til fylkesfinalen i flere kategorier blir dere invitert til flere intervjuer.

Hva skjer dersom vi ikke har sendt inn materiell innen fristen?
Dere sender inn konkurransemateriell samtidig som dere melder dere på - innen 19. mars kl. 16.00. Dersom dere ikke har lagt ved materiell innen fristen er dere ikke med i konkurransen. Dere er hjertelig velkommen til å se premieutdelingen live.