KONKURRANSER OG PÅMELDING
Konkurransekategorier og kriterier
Last ned "Konkurransehefte" under for å lese mer om konkurransekategorier og kriterier. Husk å lese gjennom hva de ulike kategoriene innebærer før dere melder dere på. Vi anbefaler dere å velge dere ut noen konkurranser dere ønsker å fokusere på, i stedet for å melde dere på i alle. Dette letter arbeidet for både dere og oss, og dere får bedre tid til å spisse dere inn mot de konkurransene dere velger dere. 
Sist oppdatert 01.02.2021
Påmelding og innlevering av bidrag
For elevbedrifter (elever på ungdomsskole) var frist for påmelding og innsending av alt materiell 19. mars kl 16.00.   Alle lærere skal ha fått bekreftelse og en link hvor de ser oversikt over hva elevene har sendt inn. Har du spørsmål om påmelding - ta kontakt med oss!
  • I alle kategorier - unntatt Beste logo og Beste reklamefilm - skal Elevbedriften sende inn en pitch på maksimum 3 minutter. Post pitchen på f. eks. YouTube (velg “ikke oppført”) eller Vimeo, og legg inn linken i påmeldingsskjemaet. Vi kommer ikke til å dele linken med andre enn juryen. Ta kontakt med oss dersom dere har problemer med innlevering/ opplasting av filer.
  • I noen av kategoriene skal Elevbedriften i tillegg sende inn annen dokumentasjon (beskrivelse eller lignende), slik det står i konkurransekriteriene.
  • En Elevbedrift har mulighet til å delta i flere kategorier, så fremt bedriften oppfyller kriteriene i den enkelte kategorien.