FRISTER OG VIKTIGE DATOER
Etter at dere har sendt inn påmelding og bidrag vil vi sende ut bekreftelse til alle påmeldte elevbedrifter. En lokal jury i hver region (Akershus, Buskerud og Østfold) vil deretter vurdere alle innsendte bidrag, og plukke ut hvilke elevbedrifter fra hver region som går videre til fylkesfinalen. Antall finalister pr region fordeles i forhold til antall påmeldte elevbedrifter i den enkelte region. Alle elevbedrifter i finalen (med unntak av Beste logo og Beste reklamefilm) skal gjennom et digitalt intervju med jury. Den 7. april vil finalistene vil få beskjed om tidspunkt for intervju med juryen. 
FREDAG 19. MARS
16.00
Frist for påmelding og innsending av alt materiell
ONSDAG 7. APRIL
Finalister i hver kategori presenteres
Finalistene får også beskjed direkte om tidspunkt for finaleintervju.
MANDAG 12. APRIL
08.30 - 14.00
Digitale intervjuer med jury for finalister
Finalistene må møte til riktig tidspunkt
ONSDAG 14. APRIL
12.00
Finalesending med premieutdeling
Sendes digitalt fra livestudio - link kommer