Konkurrere om NM deltakelse
Vi gjennomfører et digitalt Fylkesmesterskap for ungdomsbedrifter med 10 konkurranser.
Konkurransene som videreføres er:
  • Beste kundeopplevelse på nett (allerede vurdert)
  • Beste forretningsplan (allerede vurdert)
  • Beste regnskap (under vurdering)
  • Beste markedsføring
  • Beste HR-bedrift
  • Bærekraftprisen
  • Beste yrkesfaglige bedrift
  • Beste innovative produkt
  • Størst verdiskapingspotensial
  • Beste ungdomsbedrift
 
Se nedenfor for mer informasjon om hva som skal sendes inn i de ulike konkurransene. De to beste i hver kategori (én i beste UB), nomineres til NM for ungdomsbedrifter. 
Frist for å sende inn materiale var fredag 27. mars kl. 16:00. 
Innlevering av materiell
Beste markedsføring
Send inn videopitch 1-3 min og bilde av bedriften/produktet. 
Dette sammen med tidligere innsendt materiale, ligger til grunn for vurderingen.
Last opp materiale HER. Mer bidrag med navn på ungdomsbedriften og konkurranse.
Beste HR-bedrift
Send inn videopitch 1-3 min og bilde av bedriften/produktet. 
Dette sammen med tidligere innsendt materiale, ligger til grunn for vurderingen.
Last opp materiale HER. Mer bidrag med navn på ungdomsbedriften og konkurranse.
Bærekraftprisen
Send inn videopitch 1-3 min og bilde av bedriften/produktet. 
Dette sammen med tidligere innsendt materiale, ligger til grunn for vurderingen.
Last opp materiale HER. Mer bidrag med navn på ungdomsbedriften og konkurranse.
Beste Yrkesfaglig bedrift
Send inn videopitch 1-3 min og bilde av bedriften/produktet. 
Dette sammen med tidligere innsendt materiale, ligger til grunn for vurderingen.
Last opp materiale HER. Mer bidrag med navn på ungdomsbedriften og konkurranse.
Beste innovative produkt
Send inn videopitch 1-3 min og bilde av bedriften/produktet. 
Dette sammen med tidligere innsendt materiale, ligger til grunn for vurderingen.
Last opp materiale HER. Mer bidrag med navn på ungdomsbedriften og konkurranse.
Størst verdiskapingspotensial
Send inn videopitch 1-3 min og bilde av bedriften/produktet. 
Dette sammen med tidligere innsendt materiale, ligger til grunn for vurderingen.
Last opp materiale HER. Mer bidrag med navn på ungdomsbedriften og konkurranse.
Beste ungdomsbedrift
Send inn videopitch 1-3 min og bilde av bedriften/produktet. 
Dette sammen med tidligere innsendt materiale, ligger til grunn for vurderingen.
Last opp materiale HER. Mer bidrag med navn på ungdomsbedriften og konkurranse.