Info om Beste Ungdomsbedrift

Denne konkurransen vil bli annerledes enn andre konkurranser. 
Alle ungdomsbedrifter som deltar i konkurransen Beste Ungdomsbedrift, skal gjennom to delkonkurranser:

 • Innlevering av delårsrapport

 • Videopitch

Basert på innlevert delårsrapport og videopitch vil det velges ut 9 bedrifter som oppfyller kriteriene på best mulig måte. Det vil bli informert på mail og sosiale medier den 28. mars om hvilke 9 bedrifter som er nominert, og disse skal da holde videopitchen på nytt og gjennomføre et panelintervju live via teams med juryen.

I tillegg til delårsrapporten som allerede er sendt inn, må det også leveres inn en videopitch på maks tre minutter som svarer på kriteriene. Husk å tilpasse pitchen til konkurransen. Pitchen vil bli bedømt etter struktur, innhold og utførelse (presentasjonsteknikk, originalitet og bruk av visuelle hjelpemidler.), sammen med vurderingskriteriene. Finn innleveringslink her: Påmelding og bidrag

Gullbillett til Norgesmesterskapet for ungdomsbedrifter deles ut til første-, andre- og tredjeplassen. 
Førsteplassen representerer Viken region Akershus under NM 2020, mot 18 andre fylkesrepresentanter i Norge. 

Frist 2. mars

Frist 27. mars       

VEKST-kriteriene

Juryen bruker samme vurderingskriterier på delårsrapport, videopitchen og panelintervjuet.

1. Verdiskaping (20%)

• Elevene kan vurdere om det er et behov i markedet for deres produkt.

• Elevene har god oversikt over regnskapet i ungdomsbedriften og har forståelse av hvordan Ungdomsbedriften kan bli lønnsom.

• Elevene har forståelse for hvordan ungdomsbedriften kan bidra til bærekraftig verdiskaping i samfunnet.

 

2. Erfaringslæring (20%)

• Elevene viser kunnskap om og forståelse for hvordan en ungdomsbedrift fungerer.

• Elevene kan reflektere over egne erfaringer og vise hva de har lært.

• Elevene kan ta stilling til etiske problemstillinger i arbeidet med Ungdomsbedrift.

 

3. Kreativitet og innovasjon (20%)

• Elevene har kunnskap om kreativitets- og innovasjonsprosesser i arbeidet med Ungdomsbedrift.

• Elevene kan forklare hva som er innovativt/nyskapende ved deres produkt, bedrift, forretningsmodell, markedsføring etc.

• Elevene kan forklare hva som gjør at ungdomsbedriften skiller seg ut i markedet.

 

4. Samarbeid (20%)

• Elevene har erfaring med å jobbe i et team og bevissthet om hvordan medarbeidernes kompetanse, motivasjon og innsats påvirker ungdomsbedriftens resultater.

• Elevene utviser stolthet og engasjement for egen ungdomsbedrift.

• Elevene har erfaring med å samarbeide med lokalt arbeids- og næringsliv, og kan trekke inn nettverk (eks. fagpersoner, mentorer) for å løse oppgaver i ungdomsbedriften.

 

5. Tverrfaglig arbeid (20%)

• Elevene har erfaring med å benytte kunnskap fra flere fagområder.

• Elevene kan reflektere over verdien av ulik fagkunnskap gjennom arbeidet med Ungdomsbedrift.

Formkrav til delårsrapporten

Som en del av konkurransen "Beste Ungdomsbedrift" må det utarbeides en delårsrapport. Delårsrapporten er et skriftlig dokument over alt arbeidet dere har gjort det første halvåret. Delårsrapporten gir alle ansatte en fin oversikt over hva dere faktisk har fått til og skal dermed gi mulighet for refleksjon over hva dere er fornøyd med, og hva dere kan ønske annerledes. Planer for resten av halvåret slik som budsjetter, produktutvikling og markedsplan legges også inn. Dette er formkravene til delårsrapporten:

Forsiden (omslaget) skal inneholde:

 • Ungdomsbedriftens navn.

 • Navnet på skolen ungdomsbedriften er knyttet til.

 • Årstall for når ungdomsbedriften er i drift.

 • Navn på mentor og mentors arbeidsplass.

 • Navn på ansvarlig lærer

Første side er en oppsummering og skal inneholde følgende momenter:

 • Bedriftens navn

 • Forretningsidé, formål/visjon

 • Produkt

 • Økonomiske nøkkeltall

 • Oppsummering av bedriftens aktiviteter

 • Innholdsfortegnelse

Delårsrapporten skal for øvrig inneholde informasjon om:

 • Alle ansvarsområder som finnes i ungdomsbedriften

  • Daglig ledelse

  • Produksjon, service og innkjøp

  • Salgs- og markedsområdet

  • Personal- og bedriftsadministrasjon

 • Økonomi

  • Resultatregnskap

  • Balanse

  • Likviditetsrapport

 • Samarbeid med mentor, næringsliv og nettverk

 • Læringseffekt

 • Potensial på lang sikt